Yer Süzgeci Çeşitleri Nelerdir?

Yer Süzgeci Çeşitleri Nelerdir?

Tesisatlar dışarıdan görüldüğü gibi basit sistemler değildir. Tesisatlar pek çok farklı bileşenden meydana gelen sistemler bütünüdür. Yer süzgeci de bu sistemin içerisinde yer alan önemli öğelerden birisidir.

Yer süzgeci adı verilen nesnenin esas kullanım amacı bulunduğu mekanda yer alan suyu önceden belirlenmiş olan bir yerde toplamaktır. Böylece o mekanda fazla sudan kaynaklanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmiş olur.

Günlük yaşam içinde insanların hayat standartlarının yükselmesi ve imkanların daha elverişli olmasıyla beraber yer süzgeci kullanımının arttığı bilinen bir gerçektir. Yer süzgeci pek çok farklı alanda kullanım imkanı bulmuştur. Bu alanlar şunlardan meydana gelir:

 • Evlerde ve iş yerlerinin içerisinde yer alan mutfak bölümleri yer süzgecinin kullanıldığı başlıca bölümler arasındadır.
 • Suyun en çok kullanıldığı yerlerden biri olan çamaşırhaneler de yer süzgecinin bulunduğu yerlerin arasında gelir.
 • Endüstriyel mutfaklar yine su kullanımının yaygın olduğu yerlerden biridir. Bu ortamlar içinde yer alan suların o mekandan hızlıca uzaklaştırılması gerekir. Bu amaçla kullanılan araçlardan biri olan yer süzgeci bahsi geçen hususta kişilere yardımcı olur.

Bu sektör içinde birbirinden farklı pek çok yer süzgeci türüyle karşılaşmak mümkündür. Yer süzgeci türleri şunlardan meydana gelir:

 • Döşeme süzgeci döşemelerdeki artık suyun atılmasını sağlar ve artık suyun meydana getirmiş olduğu kötü kokuyu önler.
 • Avlu süzgeci ise avlu ve bahçeler içindeki fazla suyun arıtılması işleminde kullanılır. Avlu süzgeçleri dış kuvvetlere karşı daha dayanıklı olmaları için ve suyun daha kolay aktarılabilmesi amacıyla betondan imal edilir.

Yer Süzgeci Tercih Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yer süzgeçleri birçok farklı yerde ve farklı farklı alanlar için de kullanılarak kişilerin yaşamlarını kolaylaştırır. Bu sebeple yer süzgeci seçecek kişiler bu hususta dikkatli davranmalıdır. Yer süzgeci kullanmadan önce ve kullandıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Öncelikle yer süzgecinin suya karşı dirençli olması gereklidir.
 • Yer süzgeçlerinin fabrikasyon aşamasında üretilmiş olduğu malzemenin türü ve özellikleri önem arz eder. Uzmanlara göre yer süzgeçleri tercih ederken yapı malzemesinin plastik ya da plastik türevi bir malzemesi olmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumun sebebi plastik türü malzemenin zaman içinde tahrip görme olasılığının yüksek olmasıdır.

Yer Süzgeci Montajı

Yer süzgeci montajı yapılırken uygulanan adımların sırasına uyulması önemlidir. Buna göre yer süzgeci montajının işlem basamakları sırasıyla şu adımlardan meydana gelir:

 • İşlem sırasında kullanılacak aletler hazır edilir.
 • Suyun çıkış yapacağı yerin ağzında gerekli kontroller yapılmalıdır.
 • Conta yerine güzelce yerleştirilmeli.
 • Daha sonra süzgeç ait olduğu yere takılmalı.
 • Bu aşamada ise yer süzgecinin terazisinin doğru bir şekilde ayarlanması gerekir.
 • Süzgeci daha sonraki süreçte yerinden hareket etmemesi adına yer süzgecinin sabitlenmesi basamağına geçilir.
 • Ve artık yer süzgeci kullanıma hazır bir hale geldi.