Balans Tankı Nedir? Ne İşe Yarar?

Balans Tankı Nedir? Ne İşe Yarar?

Yaygın olarak balans tankı adı verilen mekanizmaya verilmiş olan başka adlandırmalar vardır. Bu adlandırmalar sırasıyla şunlardan oluşur:

 • Balans kabı
 • Denge tankı
 • Denge kabı.

Balans tankı tesisatların işleyiş prensibine kolaylaştıran ve daha fonksiyonel bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir mekanizmadır. Tesisat sistemi içinde kullanılan su kazandan yola çıkmak suretiyle sistem içerisinde kullanılır.

Tesisat sisteminin suyla işi bittikten sonra su tekrar kazana doğru gitmek için yola çıkar. Ama bu olay sırasında birtakım olumsuzluklar meydana gelerek daha sonraki süreçte sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Tesisat içinden kazana doğru yola çıkan suyun meydana getirmiş olduğu en büyük olumsuzluk suyun ısısının düşmesi neticesinde gerçekleşir. Uzmanlara göre kazana tekrar dönmek için yola çıkan suyun sıcaklığının düşmesi tesisat için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Bu durum özellikle tesisat içinde kazan bölümünde kendini gösterip kazanın yapısını bozarak, kullanım ömrünün git gide kısalmasına neden olur. Bu durumlara önlem olarak denge tankı devreye girer ve sıcaklıkla bağıntılı olan gerilmeleri önleyerek hem tesisatın hem de kazanın hiçbir fonksiyon kaybetmeden faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olur.

Balans Tankı Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Denge tankları tesisatlar için önemli bir role sahip mekanizmalardır. Tesisat içine en uygun denge tankı seçilirken ehemmiyet gösterilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Boyutlandırma faaliyeti esnasında tesisat sisteminin muhafaza ettiği ısıtma suyunun akış hızına ve miktarına göre gerekli işlemler yapılmasına itina gösterilmelidir.
 •  Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise suyun akışıdır. Suyun akışı belirlenmiş olan maksimum değerinin üzerinde olmamalıdır.
 • Ayrıca primer tarafta yer alan pompa ile seconder tarafta yer alan pompa da önem arz eder.
 • Gidiş suyunun ısısı da önemlidir. Balans tankı seçilmeden önce suyun sıcaklığı bu iş için kullanılan sensör yardımıyla tespit edilir.

 Balans Tankının Temel Özellikleri

Balans tankı tesisatın daha fonksiyonel bir şekilde etkinliğini sürdürebilmesi adına önemli bir yere sahiptir. Denge kabı adıyla da bilinen bu mekanizmanın temel özellikleri şu şekildedir:

 • Direnç olarak oldukça kuvvetli bir yapıya sahip olup dış kuvvetlere karşı dayanıklıdır.
 • Balans tankı adı verilen bu mekanizma tesisat içinde daha sağlam durabilmesi amacıyla karbon çelikten üretilir.
 •  Denge kabının en temel görevi tesisatta bulunan soğuk suyla kazan içindeki sıcak suyun bir denge halinde olmasını sağlamak ve ısıl dengeyi muhafaza etmektir.
 • Denge tankı üretilirken basınca karşı olan direncine ve suyu sızdırıp sızdırmadığına bakılır.
 • Denge kapları piyasada tek tip olarak bulunmaz, farklı niteliklere sahip denge kapları uygunluk durumlarına göre tesisat içinde kullanılır.
 • Kazanda yer alan devreyle ısının bulunduğu devrenin arasında herhangi bir etkilenme meydana gelmez.
 • Denge kabının tesisat içinde verimli bir şekilde çalışabilmesi için boyutlandırma işleminin yerine getirilmiş olması gereklidir.